Chính sách bảo mật

Một số điều khoản nho nhỏ khi tham gia chương trình đối tác khác hàng

 • 01
  Chương trình dành cho tất cả khách hàng Bizweb, các cá nhân, tổ chức mong muốn kiếm tiền online, gia tăng nguồn thu nhập của mình bằng việc giới thiệu khách hàng làm website cho Bizweb. Đồng thời để gia tăng cơ hội nhận giải thưởng năm, bạn có thể tham gia chương trình giới thiệu khách hàng cho Sapo và DKT Media.
 • 02
  Chỉ cần giới thiệu thành công, người giới thiệu được nhân ngay 500.000đ cho mỗi khách hàng mới.
 • 03
  Những người bạn tuyệt vời khi giới thiệu được nhiều hợp đồng nhất cho Bizweb trong tháng, quý, năm 
  sẽ nhận được giải thưởng như sau :
 •  

Liên hệ với chúng tôi