KHỔ QUA TRÁI (MƯỚP ĐẮNG)

Mã: KHỔ QUA TRÁI (MƯỚP ĐẮNG)

Giá:

Số lượng tối thiểu: 1 kg

Khả năng cung cấp: 10 tấn

Cảng: HCM

Thanh toán: Trực tiếp

Loading...